“ทำกินเรื่องง่ายๆ ทำกินได้ทุกวัย”
Get Android Get Ios

“ทำกินเรื่องง่ายๆ ทำกินได้ทุกวัย”

บริการสั่งซื้ออาหาร Online ด้วย Application
Get Android Get Ios

“ทำกินเรื่องง่ายๆ ทำกินได้ทุกวัย”

บริการ Delivery จัดส่งอาหารและวัตถุดิบ
Get Android Get Ios
เกี่ยวกับเรา

“ทำกินเรื่องง่ายๆ ทำกินได้ทุกวัย”

ความคิดริเริ่ม

การวางแผน

การออกแบบ

การพัฒนา

เริ่มใช้งาน

ปรับปรุง

แนวคิดการตลาดเชิงบวกสุทธิ

• เข้าถึงและใช้งานง่าย จะซื้อจะขายสะดวกคุ้มค่า
• ราคาเท่ากัน คุณภาพและปริมาณเท่าเดิม
• นำเสนอคุณค่าและภูมิปัญญาสู่สังคม

แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนการนำเสนอคุณค่า จากภูมิปัญญา สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ผู้ใช้งาน สร้างสรรค์ความสะดวกคุ้มค่าในระบบ Ecosystem ด้วยแนวคิด Circular Economy ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมทันสมัยและเป็นมิตรกับสังคม

กระบวนการสร้างสรรค์แนวคิดสู่การขับเคลื่อนชุนชมอย่างยั่งยืน

1. คัดสรรค์ร้านค้าคุณภาพ ส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชน

2. นำเสนอสินค้าและบริการจากท้องถิ่นสู่สังคม

3. บริการจัดส่ง Delivery เริ่มต้น 5 บาท ยุติธรรมตามระยะทาง

4. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้งานในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งด้านการจัดการ การตลาดและการสร้างสรรค์สื่อ

5. นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหกรับชุมชนและเป็นพื้นที่สื่อสารสำหรับชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันเรื่องราวดีๆ

6. สร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ทางการตลาด ด้วยการส่งเสริมการตลาดที่สอดคล้องสำหรับแต่ละบุคคล

7. พัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

งานของเรา

นำเสนอ

นำเสนอแพลตฟอร์ม Application ทำกิน ต่อผู้ประกอบการร้านอาหารในชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมทดสอบ Application เวอร์ชั่น Beta

การตลาด

พัฒนาแนวคิดทางการตลาด ในด้านการสร้างสรรค์สื่อเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

วิเคราะห์

วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการทดสอบ นำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ เพื่อให้พร้อมต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน

ประสานงาน

ประสานความร่วมมือกับองค์กรชุมชน นำเสนอเพิ่มโอกาสและช่องทางการสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชน

ผลงาน

รูปผลงานโปรเจ็คล่าสุดของเรา

  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าที่เข้าร่วม
  • คนขับทำกิน

ข่าวสาร

ติดต่อเรา

อย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา!

  • 098 874 9414
  • info@company.com
  • www.tamkinapp.com